Komiat Hetket Oy:n asiakastietokanta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Komiat Hetket Oy
Y-tunnus 2311066-7
PL 11
60101 Seinäjoki
Puh. 0400 417 447

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heidi Saukko, puh. 040 - 8498 246

Rekisterin nimi

Komiat Hetket Oy:n palveluiden asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Talletettavia tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Lahjakorttien lunastajien tietoja emme käytä markkinointitarkoituksiin, emmekä välitä niitä kolmansille osapuolille ilman lahjakortin lunastajan lupaa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite
- Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, sekä niiden toteuttamiseen liittyvät tiedot
- Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointikiellot
- Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
- Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään sopimuksesta tai muuten rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua
käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää
käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason.
Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja
sisäänkirjautumisia valvotaan.
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Komiat Hetket Oy
Asiakaspalautteet
PL 11
60101 Seinäjoki